Българска Асоциация по Невросонология и Мозъчна Хемодинамика

Списание „НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА“ се издава в два броя годишно.

Научното списание приема статии за публикуване на английски и български език и прилага единично сляпо рецензиране.

Създадено е през 2005 г. като печатно издание на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и е достъпно напълно безплатно. От 2016 г. списанието е включено в Web of Science на Clarivate Analytics. Международна редакционна колегия спомага за високото качество на научните публикации и подбора на редакторски статии.

Списанието е мултидисциплинарно и дава възможност на читателя да бъде информиран за най-новите разработки в ултразвуковата диагностика на нервната система и мозъчната хемодинамика в различни области на медицината – неврология, неонатология, педиатрия, съдова хирургия, образна диагностика и други. Списанието е платформа за споделяне на научен и практически опит на експерти чрез публикуване на авторски статии, рецензии, писма и научна информация в техните рубрики.

Със съдействието на

по договор КП-06-НП/16 от 2019 г.