Българска Асоциация по Невросонология и Мозъчна Хемодинамика

Списание „НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА“ се издава в два броя годишно.

Научното списание приема статии за публикуване на английски и български език и прилага единично сляпо рецензиране.

Създадено е през 2005 г. като печатно издание на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и е достъпно напълно безплатно. От 2016 г. списанието е включено в Web of Science на Clarivate Analytics. Международна редакционна колегия спомага за високото качество на научните публикации и подбора на редакторски статии.

Списанието е мултидисциплинарно и дава възможност на читателя да бъде информиран за най-новите разработки в ултразвуковата диагностика на нервната система и мозъчната хемодинамика в различни области на медицината – неврология, неонатология, педиатрия, съдова хирургия, образна диагностика и други. Списанието е платформа за споделяне на научен и практически опит на експерти чрез публикуване на авторски статии, рецензии, писма и научна информация в техните рубрики.

Със съдействието на

по договор ФНИ:
– КП-06-НП1/53 от 18.12.2019 г.
– КП-06-НП2/29 от 4.12.2020 г.

Списание „НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА“ е индексирано в следните световни индексиращи бази данни:
Web of Science - Emerging Sources Citation Index Web of Science – Emerging Sources Citation Index Directory of Research Journals Indexing Directory of Research Journals Indexing eLibrary eLibrary Europub Europub Information Matrix for the Analysis of Journals Information Matrix for the Analysis of Journals Research Bible Research Bible Rootindexing Rootindexing Transpose Transpose WorldCat WorldCat Publons Publons